“ALEVİ İNANÇ DEĞERLERİNE SAYGISIZLIK VE SALDIRI:

  İNANÇ MERKEZİNE TAŞ OCAĞI AÇACAKLAR!

Alevilerin Kutsal mekânlarına kepçelerle, dozerlerle, dinamitle değil EDEP, ERKAN ve DESTUR ile gidilir.
SİVAS ili HAFIK, ilçesi Beykonağı Köyü-H38d2 mevkiindeki EMMİOĞLU MER. MAD. İNŞ. TAAH. İNŞ. MALZ. MÜH.AKARYAKIT PET. ÜR. TUR. İML. İTH. İHR. TİC. VE SAN. A.Ş tarafından yapılması planlanan 201701200 Ruhsat Numaralı (ER: 3362321 Mermer Ocağı İşletmesi projesi’ne “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararına tepkiler çığ gibi büyümektedir.

Alevi inanç değerlerinin ve kutsallarının bulunduğu MELEK DEDE ve EŞEK MEYDANI Mevkiinde açılması planlanan taş ocağı tüm yöre halkını tedirgin etmiştir. Anadolu’da ki Aleviler için önemli inanç merkezlerinden biri olan Ali Baba Sultan Ocağı evlatlarından Ahı Sultan‘ın kerametiyle çıkartmış olduğu ASA SUYU, MELEK DEDE TÜRBESİ ve KIRK ZİYARET’in olduğu bu yer her yıl binlerce ziyaretçinin geldiği mekandır.

Tabiatın doğal güzelliği ve inançsal değerlerimiz zarar görmekte ve tahrip edilmektedir. Osmanlı yazılı kaynaklarında KIRK ZİYARET diye adlandırılan bu yer, geçmiş tarihlerde KIZILBAŞ TÜRKMEN KURULTAYI’ nın yapıldığı bölgedir. TARİHİ KALE VE MAĞARALAR BULUNMAKTADIR. Böyle tarihi önem taşıyan bir yerin bugüne kadar tescillenerek koruma altına alınmamış olması bir skandaldır.

Sözlü tarihimizde anlatılır, Anadolu’dan ve Horasan’dan gelen Pirler ve Dedeler buradaki kalede KIZILBAŞ TÜRKMEN KURULTAYI’nı yaparlar. Hacı Emiroğlu Beyliği’nden bir heyet de bu kurultaya katılır. Tozanlı’ya bağlı Hisarcık köyünden Pir Ali’nin oğlu Pir Sultan, Şeyh Mecid Karyesinden ( Mecit Köyü), Pir Ahmed’in oğulları Hubyar ile Pir Sultan, Sivas’tan Ali Baba Horasan-i, Çeltek Baba, Peyik Baba, Hopaz Baba, Çöreği Büyük köyünden Pir Vehent, Kurt Baba gibi bir çok Anadolu Ereni bu toplantıya katılmışlardır.

Merkep (Eşek ) Meydanı ALİ BABA BİN AHİ MEHMED BEĞ VAKFI’ na ait vakıf arazisidir. Muharrem 1048/ Mayıs 1638 tarihli Vakfiyede kayıtlıdır. Bu yere ait ferman, hüccet, arzuhâl ve tarihi belgeler tarafımızda ve Arşivlerde bulunmaktadır. Yapılan Kadastronun usulüne uygun yapılmadığı suiistimallerin olduğu yapılan kadastronun köylüleri mağdur ettiği, mülklerine müdahale edildiği de hukuken kabul edilemez. Bölgede Kadastro yapılırken haksız uygulama ile bu taşınmaz vadi, Ali Baba Vakfına ait mevkuf iken yazılmamıştır.

TOZANLI’DA BİNLERCE YILLIK TARİH MERMER OCAĞI ADI ALTINDA YAĞMALANACAK !..

Beykonağı Köyü’nde açılacak mermer ocağı proje alanında herhangi bir inceleme yapılmaksızın, proje tanıtım dosyası üzerinden masa başında, şirket yetkilileri ile“ÇED Gerekli Değildir” kararının alındığı, işletilmesi düşünülen taş ocağının ormanlık alana, özellikle su kaynaklarına ve genel olarak çevreye verebileceği olumsuz etkilerin telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Tozanlı da yüzlerce köy ve Yeşil Irmak havzasında ki tüm canlılar zarar görecektir.

Tarih öncesi devirlere ait bilim, kültür, din ve sosyal yaşama konu olmuş korunması gerekli, mağara, kale sunaklar ve kaya mezarları yandaş şirketler tarafından yağmalanacaktır.

Alevilerin inançlarına ve ziyaret ettikleri kutsal mekânlara saygısızlık ve saldırı olarak tanımlanacak bu mermer, maden ve define araması derhal durdurulmalıdır.Acil ihtiyati tedbir alınarak maden şirketlerinin buradan kirli elini çekmesi bölgenin turizme açılması, ormanlarımızın ve akarsularımızın korunması, tarihimizin kurtarılması, gerekiyor..

ALEVİLERİN KUTSAL DEĞERLERİ HİÇE SAYILMAKTADIR.

Tüm bu literatürler ile birlikte tarihi kale, mağara, kutsal değerler, orman ve sular, sözde ÇED raporunda muhtemelen göz ardı edilmiş. “ÇED Gerekli Değildir” raporu her şey olabilir ama kesinlikle insancıl değil! Neden değil? Yıka yıka gidiyor, yok sayıyor, ezip geçiyor. Bu böyle gitmez. Gerekçeleri ne olursa olsun kabul edilemez. Bu nasıl koruma, nasıl tarihi mirasa sahip çıkmak?..

Tarihe kutsal değerlere, kültüre olan düşmanlıkları güvenimizi sarsmıştır. Koruma Bölge Kurulu ve komisyon üyeleri Alevi kültür varlıklarını ne kadar biliyor? Ülke nüfusunun yarısına yakınını oluşturan Alevilerden bir temsilci niçin yok? Görüşülecek konu Alevilerin tarihini ilgilendirdiğinden dolayı ilgili bir kaç üye kesinlikle heyetin içerişinde olmalıdır.

Benim bildiğim Sivas insanı mert olur. Tarihi, kültürü yok ettikleri gibi mertliklerini de mi yok ettiler? Bu bir vicdan meselesidir. Sadece “kanunlar çerçevesinde yapıyoruz” demeleri kendilerini aklamaz. Çok açık ki Alevilerin kutsalları söz konusu olunca mevzuat uygulanmıyor. Kaldı ki kanunlarımızın da Türk halkına özgü olması gerekmez mi?!

“Daha fazla kazandıracağız ve kazandıracağız, boşuna mı bu siyasetin içerisine girdik’’ diyenler, var olan kazançlarını da, itibarlarını da yitireceklerdir. Bin bir türlü Alicengiz oyunları dönüyor. “ÇED Gerekli Değil” kararı ile bu işler oldubittiye getiriliyor. Kararı veren sözde komisyon üyelerinin vicdanı hiç rahatsız olmayacak mı? Bu tarihi yerlere yasalara aykırı olarak belge verenler her kim olursa kanunen suç işlemiş sayılırlar.

Mermer ve taş ocakları kapatılsın birilerinin çıkarı uğruna toprağı susuz bırakmaya, yer altı su rezervlerini kurutmaya, geleceğimizi ve kutsal değerlerimizi yok saymaya kimsenin hakkı yok. Köyümüzde mermer ocağı istemiyoruz..

Tahir ASLANDAŞ DEDE
Ali Baba Sultan Ocağı Alevi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı

Kaynak: 1

Kütüphanemizden toplam 2345 içerik

Net Bilgi Dünyanız Kütüphanemizden bir Alvehe servisidir. Kurucu: Ümit Solmaz